İnsan Kaynakları


Kurumların Profesyonelliği verimli personel çalıştırma ve etkili yönetilmesi, insan kaynakları yönetimi uygulamalarının verimliliği ile doğrudan ilişkilidir.Zoe Teknoloji olarak kurum kültürü müşteri beklentilerine uygun şekliyle özel sistemler kurulmasını sağlar. Şirketlerin kısa, orta ve büyük hedeflerini belirleyerek belirli periyotlarla ulaşmasını sağlar.
Bir şirketin olmazsa olmazını entelektüel sermaye oluşturur. Yani çalışanlarına yapılan yatırımlar ve çalışan memnuniyeti.
Entelektüel sermaye yapısı güçlü olan bir şirkette başarısızlıktan bahsedilemez. Zoe Teknoloji olarak biz bu kritik noktanın tam olarak şirketlere uyum sürecinde yer alacak güçlü bir yapıda sürdürülebilir başarı oluşturuyoruz.
İşletmelerin içinde bulunduğu yoğun rekabet koşulları, yüksek performansla çalışmalarını zorunlu kılmaktadır. Faaliyetlerin oluşturulması ve sürdürülmesi için gerekli finansal kaynakların bulunması ve kullanılması, geleceğe dönük yeni ürün tasarımlarının oluşturulması, yeni teknoloji ihtiyacının belirlenip uygulanması, ürünlerin pazarlanmasında yeni yöntemlerin bulunması gibi işlevlerin tümü işletmenin sahip olduğu insan kaynağı tarafından gerçekleştirilir.