ISO 27001


 

Zoe Teknoloji olarak ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) kapsamına işletmeleri bu standartlar üzerinde uyumlu hale getirebilecek çalışmalar yapmaktayız. Yapılacak çalışmalar sayesinde bilgi güvenliği konusunda işletmelerin verilerini dünya standartları kapsamında belgelendirmesini sağlamaktayız.
Bu kapsamda yapılan çalışmalarda aşağıdaki konularda danışmanlık hizmeti vermekteyiz.
 • Üst Yönetim Farkındalığının Sağlanması
 • BGYS Kapsamının Belirlenmesi
 • BGYS Politikası
 • Varlık Yönetimi Yaklaşımı
 • Bilgi Varlık Envanteri Oluşturma
 • Risk Yönetimi Yaklaşımı
 • Risk Belirleme
 • Risk İşleme Planı
 • Uygulanabilirlik Bildirgesi
 • ISO27001 BGYS Süreç, Prosedür, Plan Hazırlama ve Devreye Alma
 • İnsan Kaynakları Güvenliği
 • Fiziksel ve Çevresel Güvenlik
 • Haberleşme ve İşletim Güvenliği
 • Erişim Kontrolü
 • BT Edinim Bakım ve Geliştirme
 • Bilgi Güvenliği Olay Yönetimi
 • İş Sürekliliği Planı
 • Yasal Uyum
 • İç Denetim
 • Yönetimin Gözden Geçirmesi
 • Doküman Kontrol Prosedürü
 • Kayıt Kontrol Prosedürü
 • Sürekli İyileştirme
 • Kontrol Etkinliği Ölçme
 • Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler
 • Kullanıcı eğitimleri ( veya eğitmenin eğitimi eğitimi)
 • İç denetim
 • Yönetimin BGYS’yi Gözden Geçirmesi
 • Belgelendirme Sürecine Destek