KVKK


 

KVKK kanunu kapsamında 07.04.2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 numaralı Kişisel Verilerin Korunması (KVK) Kanunu’nda yer alan usul ve esaslara uyum sağlamayan şirketler için ciddi hapis ve para cezaları söz konusudur. Verinin kaydedilmesi, işlenmesi, aktarılması ve yok edilmesi ile ilgili yasaya uymamanın cezası 1 – 6 yıl arası hapis, kanunda belirlenen yükümlülüklerin yerine getirilmemesinin karşılığı ise 5.000 – 1.000.000 TL arası para cezası olabilmektedir.
Zoe teknoloji olarak, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında organizasyon, veri yönetimi ve teknik konular hakkında ihtiyaçlara özel danışmanlık hizmeti vermekteyiz.
Yapılan Çalışmalar arasında aşağıdaki çalışmaları yapmaktayız.

Mevcut Durum Analizi

 • Kişisel veri envanteri
 • Kişisel veri ile ilgili süreçler
 • Organizasyon yapısı
 • Sözleşme envanteri

Süreçlerin Uyumlandırılması

 • Kişisel verilerin sınıflandırılması
 • Veri işleme süreçlerinin uyumlandırılması
 • Veri aktarım süreçlerinin uyumlandırılması
 • Veri imha süreçlerinin uyumlandırılması
 • Sözleşmelerin güncellenmesi
 • Başvuru, şikayet, itiraz süreçlerinin oluşturulması/uyumlandırılması

Veri güvenliği

 • Mantıksal güvenlik
 • Fiziksel güvenlik
 • Risk yönetimi
 • Değişiklik yönetimi

Organizasyonel Uyum

 • Veri sorumlusunun ve temsilcisinin seçilmesi
 • Veri Sorumluları Sicili’ne kayıt işlemleri
 • Veri sorumluluğu görev tanımlarının oluşturulması
 • Kişisel Veri Yönetimi sürecinin oluşturulması
 • Veri sorumlusu eğitimi
 • İç kontrol ve denetim süreçlerinin uyumlandırılması
 • Kurumsal farkındalığın sağlanması